section-2ae487d

Dokumentasjonsplikt

 • Elever må ha med seg gyldig legitimasjon og Øvelse kjøring bevis (gjelder under 25år)

 • Gyldig legitimasjon (gjelder over 25år)

 • Skolen holder rett til å ikke gjennomføre time hvis ikke dette medbringes. Eleven vil bli belastet for timen.

 • Dokumentasjonsplikt gjelder også førerprøven.

Frammøte

Alle elever møter og avslutter ved Ready 2 Drive sine lokaler om ikke annet er avtalt. Vi gjør oppmerksom på at det da kan gå av elevens kjøretid.

Bestilling / Avbestilling

 • Bestilling av undervisningstime skjer direkte med din kjørelærer.

 • En undervisningstime er på 45 minutter.

 • Avbestilling av undervisningstime må skje senest kl 12.00 virkedagen før timen skal gjennomføres.

 • Avbestilling av obligatoriske deler må skje senest 3 virkedager før timen skal gjennomføres.

 • Avtalt timer som ikke benyttes må betales.

 • Unntak: Elev blir ikke belastet hvis Avbestilling skjer PGA sykdom, og dette kan dokumenteres i from av legeattest.

Betaling

 • Alle kjøretimer/ obligatoriske kurs/ pakker må være betalt på forhånd.

Gjensidig plikt

Både lærer og elev skal vente i 15 minutter etter timen skulle ha startet. Hvis eleven kommer for sent til timen vil dette trekkes fra kjøretime. Kommer lærer for sent til timen vil dette kompenseres, enten ved at timen forlenges tilsvarende tid eller at eleven får tiden til gode til senere kjøretime.

Pakker

 • Førerprøve, Statens vegvesen og NAF gebyrer er ikke inkludert i pakken.

 • Kjøretime utover pakkeprisen betales med timepris.

 • Pakken er gyldig i 12 måneder fra startdato.

 • Ingen refusjon hvis deler av pakken ikke blir benyttet.

 • Alle kjøretimer/ obligatoriske kurs/ pakker må være betalt på forhånd.

 • Pakken kan heller ikke videreføres mellom elever.

 • Ready2Drive forbeholder seg retten til prisjusteringer i løpet av opplæringen.

 • Prisendringer vil meldes på denne siden og på trafikkskolen en måned i forveien.

Taushetsplikt

Ansatte ved Ready2Drive har yrkesetisk taushetsplikt om din opplæring.

Eleven gir fullmakt og tillatelse til at Ready2Drive kan bestille, avbestille og endre timen til førerprøven.

Logo
Vi har spesialisert oss på opplæring til førerkort klasse B. Vi har kvalitetssikret.

Kontakt

Selma Ellefsens vei 6
0581 Oslo, Norge

Abonnere

Godkjent og autorisert

Utviklet og vedlikeholdt av Digitally Yours 2021.